Menu Marjolein Stad

Visie

Elke leerling heeft recht op gerichte begeleiding om tot optimaal leren te komen. Begeleiding van de leerling met speciale onderwijsbehoeften is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen: leerling, leraar, ouders/verzorgers en specialisten binnen en buiten de school. Passende zorg kent een open houding en een intensieve samenwerking van alle betrokkenen.

Het individuele kind staat centraal. Bij diagnostiek en begeleiding van een leerling met speciale onderwijsbehoeften ga ik altijd uit van de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.