Menu Marjolein Stad

Visie

Optimaal leren is het doel voor elke leerling. Sommige leerlingen hebben daarbij extra begeleiding nodig. Begeleiding van de leerling met speciale onderwijsbehoeften is de verantwoordelijkheid van leerling, leraar, ouders/verzorgers en specialisten binnen en buiten de school. Passende zorg vraagt om een open houding en een intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen.

Bij diagnostiek en begeleiding van een leerling met speciale onderwijsbehoeften ga ik altijd uit van de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het individuele kind staat bij mij altijd centraal.