Menu Marjolein Stad

Remedial teaching

Wanneer de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling de kennis en vaardigheden van een leerkracht en intern begeleider overstijgen, wordt een specialist geraadpleegd, zoals een orthopedagoog, logopedist, psycholoog of remedial teacher.

Als remedial teacher richt ik mij helemaal op de specifieke leerproblemen van de individuele leerling. De leerling leert hoe hij of zij deze problemen kan aanpakken. Wanneer de leerling weer grip krijgt op de leerstof, nemen het zelfvertrouwen en het plezier in het leren vanzelf toe. Dan kan er ook gewerkt worden aan het inlopen van de leerachterstanden.

Ik leer leerlingen onder andere: